Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Проектирање рудници PDF Печати Е-пошта

Соодветното проектирање на рудникот кое може да се прилагоди на работните услови и на непредвидените ситуации е најдобра гаранција за профитабилноста на рудникот. Практичното знаење на Рудплан, заедно со употребата на висококвалитетен софтвер, обезбедува одлични резултати во развојот на рударските проекти.

Рудплан успешно врши проектирање на рудници, и во оперативната и во фазата на планирање.

Инженерите на Рудплан можат да развијат краткорочни или долгорочни рударски проекти, можат да ги поткрепат рударските методи и изборот на опрема и да идентификуваат различни минерализирани зони заради мешање на рудата.

Експертиза:

  • Развој на рудници
  • Проектирање рудници
  • Избор на опрема
  • Симулација на опрема
  • Мешање на рудата
  • Симулација на производство
  • Распоред на производство
  • Избор на рударски методи
  • Производствени алтернативи
  • Ревизија на рударските операции