Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Услуги за добивање еколошки дозволи PDF Печати Е-пошта

Анализата на законите и прописите извршена во многу рана фаза на проектот може да направи разумна разлика во вкупната должина на распоредот за имплементација на проектот. Може да се постигне значително намалување на времето со рано детализирање во самиот проект на барањата за добивање дозвола.

Тимот на Рудплан може да им понуди помош на клиентите во индустриите за рударство и за ПМС во проценката на барањата во смисол на добивање општи и еколошки дозволи.

Рудплан работи со владините институции на проекти од животната средина и е запознаен со сите фази на издавањето дозволи, регистрирањето, одобрувањето и имплементацијата.

Услуги:

  • Ревизија и анализа на законите и прописите за индустриски проекти;
  • Техничка помош за воспоставување и интегрирање на распоредот за добивање дозволи во главниот распоред на целокупниот проект;