Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Ревизија на животната средина PDF Печати Е-пошта

Експертскиот тим на Рудплан обезбедува услуги за исполнување на барањата кои се однесуваат на ревизија на прашањата за животната средина во индустријата за рударство и подготовка на минерални суровини.

Потребата за изведба на ревизија на животната средина варира во зависност од типот на организацијата и целите на ревизијата. Вообичаено, ревизијата на животната средина ќе ги идентификува и ќе ги процени потенцијалните одговорности, ризици и опасности. Потоа, организацијата може да биде задоволна затоа што ги исполнува тековните или очекуваните идни закони притоа покажувајќи му ја на својот клиент нивната работа поврзана со животната средина.

Рудплан им ја нуди на клиентите придобивката на широкиот опсег на искуство во неколку типови на ревизија на животната средина.

Услуги:

  • Ревизија на соодветноста со животната средина за да се потврди соодветноста на постројката со законите од животната средина, прописите, овластувањата, одобренијата, итн.;
  • Техничка ревизија за проценка на посебна операција или процес за да се потврди дека тие имаат штетно влијание врз животната средина;
  • Ревизија на програмите за управување со животната средина.